Fortsätt till innehållet

Byggandet av Kyrkfjärdens skola: Månadsmeddelande 9/2021

Byggandet av den nya skolan inleds:

OBS! För att säkerställa eventuella utryckningsfordons framfart påminner vi personer som besöker skolan kvällstid att inte parkera längs Museivägen, utan vid Gammelgårdens eller hundparkens parkeringsplatser.