Fortsätt till innehållet

Kaninägare, ett fall av RHD-virus har konstaterats i Raseborg

Ett RHD-fall har upptäckts hos sällskapskaniner i Raseborg. RHD är en hemorragisk febersjukdom hos 
kaniner. RHD har hög förekomst och hög dödlighet bland kaninerna. 


Viruset smittar inte till människor och andra husdjur eller tamdjur. Vi rekommenderar vaccinering av kaniner mot viruset. Mera information: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-
sjukdomar/djursjukdomar/vilda-djur/rabbit-hemorrhagic-disease-rhd/ 

Vaccineringstider för sällskapskaniner kan frågas av den vårdande veterinären. I djursjukdomssituationer betonas djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets betydelse. Upprätthållare av produktionskaniner och kaninuppfödare bör registrera sig i ovannämnda register. Registrering kan göras på livsmedelsverkets sidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-
blanketter/jordbrukare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/