Fortsätt till innehållet

Ingå Båthamnar vill ge alla möjlighet till båtplats i Ingå även framöver – förfrågan till intressenter har öppnats!

Ingå båthamnars nya bryggor.

De planerade bryggorna med rött.

Båtliv och skärgård är en
viktig del av Ingås identitet som ort. För att kunna profilera sig som en
maritim ort även i framtiden krävs det att tjänsterna för båtfolket förbättras.
För att kunna svara på den ökade efterfrågan på båtplatser och på båtägarnas
krav i dag, bör småbåtshamnen utvecklas. Detta görs med hjälp av en
aktieemission.

Det primära syftet med
emissionen är att kunna finansiera utvidgningen och muddringen av hamnen samt
installationen av nya bryggor. Efter att emissionen har genomförts kommer
småbåtshamnen att ha 855 platser. Det medför en ökning med cirka 270 jämfört med nuläget
och alla de nya platserna kommer att vara på den västra sidan där alla bryggor
förnyas.

Av det totalt virka 855 platserna blir cirka 560 platser aktieplatser. Ingå
kommun äger 100 % av Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy och förfogar
över 34 procent av båtplatserna i bolaget. Andelen innebär att 290 platser
förblir hyresplatser även i framtiden.

Dessutom kommer en del av
aktieplatserna högst antagligen att komma till uthyrning. Därmed möjliggörs med
stor sannolikhet en båtplats för alla som är intresserade.

Aktieemissionen
uppskattas inbringa ca 2,8 miljoner € kapital. En preliminär uppskattning av
båtplatsernas pris är att de minsta kostar ca 3 000 € och de största ca
15 000 €.

För en medelstor båt med
som behöver en fålla med bredden 300, 320 eller 350 cm, blir priset mellan
5 300 och 6 000 €. Exakta prisuppgifter tas fram under hösten när det
finns beslut om alla investeringar.

Ingå båthamnar hoppas att
alla befintliga kunder vill fortsätta att ha sina båtar i Ingå och att många
nya båtägare kanske skaffar sig en ny plats.

Under hösten 2021 fortsätter
processen med en förfrågan om önskade båtplatsstorlekar. Länken till
frågeformuläret hittar du här:
 https://link.webropol.com/s/ingamarina

Från båtmässatider i
februari 2022 kan man teckna/reservera önskad plats. Under hösten 2022 och
våren 2023 kan man köpa sin plats.

Utöver hyresplatserna
strävar Ingå Båthamnar också till att hjälpa med att möjliggöra exempelvis
fördelaktiga lån för köp av aktieplats. Bolagets strävan är att alla
intresserade ska ha möjlighet att få båtplats.

Ytterligare information:

info@ingamarina.fi