Fortsätt till innehållet

Byggnadsarbetet vid Kyrkfjärdens skola blir intensivare

Kyrkfjärdens skolas nybygge går in i en allt intensivare och
konkret fas då grävandet av grunden sker i oktober och i början av november,
det vill säga vecka 40-44. Detta betyder mycket lastbilstrafik på området.

Pålningen sker vecka 43 i slutet av oktober och början av
november. Detta kan medföra ljudolägenheter och
vibrationer i närområdet. Bulleranmälan har gjorts.

I slutet av december (vecka 52) börjar man resa ställningar
för ett tält över nybygget och det arbetet pågår fram till vecka 5 i början av
februari. Byggplatsen beräknas vara täckt av ett tält från och med början av
februari 2022 till och med början av juni 2022 då tältet och ställningarna
monteras ned.

Största delen av gårdsarbetet utförs under sommaren 2022.
Skolbyggnaden beräknas vara klar i slutet av februari 2023.

Den nuvarande matsalsbyggnaden ska rivas under perioden
juni-augusti 2023 då man också färdigställer resten av gårdsplanen.

Museivägen kommer att vara öppen för trafik under hela projektets
gång liksom gångvägen öster om skolan invid ån.

Alla personer med ärende till skolan uppmanas dock till
försiktighet i och med att tunga fordon kommer att röra sig kring skolan, i
synnerhet under de närmaste veckorna när jordbyggnadsarbeten utförs.