Fortsätt till innehållet

Primärvårdsjouren för mun- och käksjukdomar på kvällar och veckoslut flyttar till Parksjukhuset den 2 november 2021

HUS Primärvårdsjour för mun- och käksjukdomar på kvällar och veckoslut flyttar 
från Haartmanska sjukhuset till Parksjukhuset. Verksamheten på Haartmanska 
sjukhuset avslutas måndagen den 1 november 2021 efter jourtidens slut och inleds på 
Parksjukhuset tisdagen den 2 november 2021 kl. 16.00. 

Parksjukhuset (tidigare Barnkliniken) finns på Mejlans sjukhusområde på adressen Stenbäcksga-
tan 11. Ingången till Primärvårdsjouren för mun- och käksjukdomar på kvällar och veckoslut är ge-
nom C-dörren från Paciusgatan. Jouren finns på sjukhusets första våning. 

Primärvårdsjouren för mun- och käksjukdomar är avsedd för patienter som behöver jourmässig akutvård utanför primärvårdens tjänstetid. Jouren betjänar alla invånare inom HUS område vardagskvällar kl. 16–21 samt lördagar, söndagar och söckenhelger kl. 9–21. 

Patienten uppmanas ringa tidsbokningsnumret innan jourbesöket. Hur brådskande vård-
behovet är bedöms per telefon. 

Du kan boka tid till Primärvårdsjouren på telefonnumret 09 471 71110. Tidsbokningen är öppen på 
vardagar kl. 14–21 samt på veckoslut och söckenhelger kl. 8–21. 

Parksjukhusets webbplats 

Webbplatsen för Primärvårdsjouren för mun- och käksjukdomar på kvällar och veckoslut (på 
finska)