Fortsätt till innehållet

Byggandet av kajkanten vid Ingåstrand inleds 18.10

Karta över kajkantens byggande vid Ingåstrand.

Byggarbetsplatsen.

Ingåstrandområdets kajkant byggs om med start 18.10.
L-, M- och N-bryggorna lösgörs från stranden. N-bryggan blir utan
förbindelse och ska därför vara tom före den 15.10. Tillfälliga ersättande
båtplatser kan ordnas för de som så önskar.

Ingås bryggkarta.

De två andra bryggorna (L och M) nås via
tillfälliga pontonbryggor som utgår från brygga K. Vi önskar dock att
så många som möjligt flyttar sina båtar från dessa bryggor före den 18.10. Den
nya kajkanten blir av samma standard som i den övriga hamnen. Kajkanten är
färdig till säsongen 2022.

Observera att sandplanen blir byggplatsområde från och med
18.10, vilket betyder att den inte är tillgänglig som parkering. Man kan ta sig till ekopunkten via Strandvägen tillsvidare.

Som entreprenör fungerar Ralf Ajalin Oy.