Fortsätt till innehållet

Vad gör dig glad i Ingå? Vad borde piffas upp? Låt oss veta!

Vilken är den gladaste platsen i
Ingå? Och vilket ställe borde piffas upp? Svara via vår responskanal! Vi lottar
ut 20 stycken Glad i Ingå-tygkassar bland dem som ger respons under perioden
fram till den 31.10.

Du hittar responskanalen på
första sidan på kommunen hemsida eller via adressen
https://inkoo.karttatiimi.fi/palaute.

Vi har också lagt ut dekaler på bland annat sopkärl och
utomhusanläggningar. Du kommer till responskanalen genom att läsa in dekalens
QR-kod med din smarttelefon.

Responskanalens qr-kod.

Den här dekalen med qr-kod till responskanalen hittar du på olika anläggningar i kommunen.

Responskanalen är lätt att använda men om du vill bekanta
dig med den på förhand kan du se denna video: https://dreambroker.com/channel/594e5sen/8n141e54

Välkommen att tycka till!