Fortsätt till innehållet

Muddringen av farleden till Ingå är i sitt slutskede

Muddringen av farleden till Ingå är i sitt slutskede. Mudderverket är redan inne vid åmynningen.

När muddringen är färdig kontrollmäts de muddrade
farledsavsnitten för att man ska kunna försäkra sig om att djupet mellan
prickarna i farleden är 3 meter genomgående. Det officiella djupet är 2,4 meter men man har en
säkerhetsmarginal på 60 centimeter.

Därefter kollas varje prick, kätting och vikt. De prickar som har skavanker och saknar reflexband förnyas. Efter detta sker överlåtandet av farlederna till kommunen, uppskattningsvis strax innan årsskiftet.  

Muddringsmassorna får plats i den bassäng som byggts väster om båthallarna. Men man har man
tvingats bearbeta massorna i viss mån eftersom de inte varit i så flytande
form man räknat med. 

Muddringstillståndet gäller ett avsnitt på cirka 350 meter i Österströmmen och cirka 850-900 meter vid Kyrkfjärden, totalt 6 300 kubikmeter muddringsmassor.