Fortsätt till innehållet

Årets unga idrottare 2021 och Marcus Grönholms stipendier

Fritt formulerade förslag till årets unga
idrottare i Ingå 2021 och stipendieansökningar till Marcus Grönholms fond kan
skickas till Ingå kommun, bildningskansliet, 10210 Ingå, senast 14.11.2021. 

Ingå 1.11.2021

Bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå