Fortsätt till innehållet

Färdtjänsten förnyas 1.11.2021

Sjundeå kommun har,
även för Ingå kommuns del, upphandlat färdtjänst och beställningsförmedling i
enlighet med handikappservice- och socialvårdslagen tillsammans med
Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Raseborgs stad och Lojo.

Avtalsperioden och
förändringarna träder i kraft måndagen den 1.11.2021.

Färdtjänsten sköts
från och med nu av Menevä Oy och Lähitaksi Oy. Det nya systemet strävar till
att förbättra tillgången av taxi på glesbygden, genom att erbjuda taxiföretagen
en tillkörningsersättning på specifika områden. På grund av förändringar i
klientavgiftslagen faktureras självrisken för färdtjänstresorna i
fortsättningen månatligen till klienten, till skillnad från direkt betalning i
taxin.   

Beställningsnumren
är:

Lähitaksi Oy
0800 05168 (finska) och 0800 05167 (svenska)

Menevä Oy 0800
96135 (finska) och 0800 96145 (svenska) 

Applikationerna som
kan användas för att beställa taxi kan laddas ner via AppStore eller PlayStore:

Lähitaksi: Taksini

Menevä: Verna 

Ett skilt meddelande
om färdtjänsten har skickats till samtliga klienter som beviljats färdtjänst.