Fortsätt till innehållet

Kyrkfjärdens skola: Månadsmeddelande 11/2021

Grundarbete vid Kyrkfjärdens skola 2021.

Kyrkfjärdens skola-projektet i november 2021.

Byggandet av den nya skolan har inletts. Pålningsarbetet är slutfört och jordbyggnadsarbetet fortsätter.

Pålgrundens former börjar byggas vecka 45. Byggarbetsplatsen är stängd för obehöriga.