Fortsätt till innehållet

Nu har samtiden förevigats i framtidens skolprojekt

Kaj Karlstedt murar grundsten.

Tekniska nämndens ordförande Kaj Karlstedt murar grundsten.

En renovering av Kyrkfjärdens skola har varit aktuell sedan
2013. På måndagen murades grundstenen ceremoniellt för det efterlängtade
nybygget.

Elever, lärare, annan personal hade samlats i det fina höstvädret
för att följa med ceremonin som skedde på den inhägnade byggarbetsplatsen där
representanter för kommunen och entreprenörerna svingade mursleven iklädda i
gula västar och skyddshjälmar som sig bör.

In i grundstenen gjöts en metallcylinder med bland annat
dagens tidningar, några mynt, skolans läsårsplan och ordningsregler samt en
dikt och en teckning av elever i Kyrkfjärdens skola.

Nybygget är planerat för 180 elever och kommer att inhysa
förskola och årskurserna 1-6. Det speciella med bygget, förutom att det är en
långkörare inom det lokala beslutsfattandet, är att nybygget förverkligas i
massivträ. Med massivträ avser man i allmänhet, i fråga om byggande,
ingenjörsprodukter tillverkade av virke, som CLT-skivor, lamellstock eller
limträ. Fördelarna är bland annat de ekologiska egenskaperna, ett bättre
inomhusklimat och brandmotståndet.

Det var sommaren 2020 som Ingå kommun tog ett beslut om att
bygga den 3 000 kvadratmeter stora skolbyggnade i just massivträ. Byggnaden
som uppförs i det värdefulla kulturlandskapet invid Åparken och Gammelgården i
centrum av Ingå har planerats av arkitektbyrån AFKS Oy och huvudentreprenör är
Oy Rakennuspartio. Som konsult fungerar A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy.  

Enligt projekttidtabellen ska den nya skolan vara klar i
februari 2023 och gårdarna färdigställs i augusti 2023.