Fortsätt till innehållet

Hur kunde Ingås framtid se ut? Nu är rätt tid att påverka!

Ingåbyggnader ritade av Katariina Peltola.

Kommunfullmäktige har inlett framtidsarbetet som under hösten kommer att leda till en ny kommunstrategi. 

Material och utgångspunkter till strategin samlas in genom att diskutera med invånare, grupper, företag och föreningar om framtidsutsikter och -tankar. 

Vilka förbättringar skulle göra det möjligt för nuvarande och blivande Ingåbor att kunna njuta av en fortsatt fin vardag under de närmaste åren?

Vad menar vi med välfärd och hållbarhet i praktiken? Hur kan vi skapa fler jobb i Ingå och locka nya invånare hit? Kommer distansarbete att vara populärt även i framtiden och vilka möjligheter och behov av tjänster skapar det för kommunen och dess invånare? 

Det finns många andra frågor kring Ingås framtid och de kräver att vi alla kommer med nya idéer och svar. Till detta behöver vi också din hjälp. 

Du kan hjälpa oss genom att besvara denna enkät (klicka på länken)!

Om du vill kan du också skriva ut enkäten och lämna den vid bibliotekets infodisk. 

Framtidsenkät (pdf)

OBS! Det finns en separat enkät till företag och företagareDen hittar du genom att klicka på denna länk!

Det finns också en enkät för föreningar. Den hittar du genom att klicka på denna länk! 

Diskussionsmöten för allmänheten

2.11 kl. 18-20 Invånarträff, Wilhelmsdal

4.11 19-21 Företagarträff, Hembygdsgården

5.11 kl. 19-20 Ungdomskväll på Unccan

11.11 kl. 18-20 
Föreningskväll, Wilhelmsdal, förhandsanmälan till regina.ekblom@inga.fi eller karolina.grop@inga.fiInbjuds max två per förening. Välkommen!