Fortsätt till innehållet

Ingå kommuns solkraftverk har redan producerat 372 000 kWh el!

Elpriset har stigit. Detta förbättrar lönsamheten i att investera i solenergi och värmepumpar. 

Ingå kommuns solkraftverk har redan producerat 372 000 kWh elektricitet. Om elpriset vore 15 cent/kWh, skulle det betyda att kommunen sparat 55 800 euro i elkostnader. Just nu är konsumentpriset cirka 20 cent/kWh och då skulle motsvarande inbesparing vara 74 400 euro. Inte illa, eller hur?

Man kan få statsunderstöd för att göra sig av med sin oljepanna om man ersätter den med ett annat värmesystem. Läs mer på adressen https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle