Fortsätt till innehållet

Ingå vatten informerar: Vattnet kloreras på området Dal

Det har
uppmätts små halter av enterokockbakterier i de vattenprover som tagits på Dals
område. För att säkerställa vattnets hygieniska kvalitet, kommer man att
tillsätta klor i vattnet från och med 15.11. 

Detta kan påverka smaken på Ingå
vattens ledningsvatten. Åtgärden påverkar inte användbarheten av vattnet, utan
vattnet kan användas helt som vanligt. I proverna från de övriga områdena har
inga bakterier uppmätts. 

Ett nytt prov tas 17.11 och man fortsätter med
kloreringen tills vattnets hygieniska kvalitet har säkerställts.

Mer
information följer när resultaten av de nya proven blivit färdiga.