Fortsätt till innehållet

Ingå bildkonstskola firar barnrättsveckan genom att lysa upp bibliotekets fönster med elevkonstverk

Ingå bildkonstskolas ljusverk i bibilitekets fönster.

Ingå bildkonstskolas ljusverk i bibliotekets fönster.

Ingå bildkonstskola firar barnrättsveckan genom att lysa upp
bibliotekets fönster med elevkonstverk. 

Eleverna
har genom att tillämpa en litauisk pappersklippningstradition skapat egna
skyddsträd. På en del av trädkvistarna finns skyddande föremål, medan
andra har format trädet till en figuraktig varelse som erbjuder skydd eller
jagar bort otäcka saker. 

– Vi hoppas att verken ska sprida glädje och ljus i
Ingåbornas novembermörker, säger bildkonstlärare Outi Korhonen.  

Av
en trädhalva som klippts ur ett dubbelvikt papper har skapats ett helt träd och
dess negativ. I samband med skapandet av träden har man övat på layout på
svartvita ytor, på symmetri och på avspegling av former. Tack vare färgljusen
lyser siluettklippningarna som fästs på kalkerpapper också i mörkret. Verken
lyser upp bibliotekets fönster fram till mitten av december.  

FN:s
barnrättsvecka firas 15-21.11 och barnkonventionens dag 21.11. I år är temat
barnets rätt till gott bemötande. Många bildkonstskolor för barn och unga firar
veckan med olika ljusverk.

Mer information:

Outi Korhonen

bildkonstlärare

Ingå bildkonstskola

+358442599228

outi.korhonen@inga.fi

@inkoonkuvis