Fortsätt till innehållet

Centralvalnämnden sammanträder 24.11.2021

Keskusvaalilautakunta kokoontuu 24.11.2021

http://ktweb-fi.inga.fi:82/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm