Fortsätt till innehållet

Hjälp oss planera och utveckla våra fritidsanläggningar och -områden! Svara på vår enkät!

Bästa
Ingåbor och Ingåföreningar,

vi vill
utveckla våra fritidsanläggningar och -områden och för att kunna göra det är
responsen från er väldigt viktig.

Enkätens syfte
är att samla respons och utvecklingsförslag av olika användarkategorier. Resultatet
påverkar utvecklingsplanen för utomhusområden för de kommande åren. Utifrån er respons får vi nyttig
information om var utvecklingsbehoven är störst.

Respondenten
har möjlighet att svara på enkäten två gånger, om hen vill svara både som
privatperson och som arrangör av aktivitet (föreningar och ledare av
verksamhet). 

Enkäten är öppen till och med 5.12.2021.

Till enkäten kommer du via denna länk!

Tack på förhand för ert deltagande!