Fortsätt till innehållet

På onsdag 1.12 påbörjas arbetet med förbättrandet av ytbeläggningen på motionsbanan

På onsdag den 1.12 påbörjas arbetet med förbättrandet av ytbeläggningen på motionsbanan. 

Man ska bland annat ersätta den nuvarande flisbeläggningen med stenmjölsbeläggning.

I det första
skedet rör sig maskinerna på sträckan mellan Ingåarenan och vattentaget. 

Till entreprenör har valts lokala J-E Holmberg Ab.  

Samtidigt har Ingå IF påbörjar snötillverkningen på en annan del av banan.