Fortsätt till innehållet

Byggandet av Kyrkfjärdens skola: Månadsmeddelande 12/2021

Byggandet
av den nya skolan och grundläggningsarbetena har inletts.

Lekredskapen/spelplanen kan tyvärr inte längre användas, eftersom de var i vägen för det kommande väderskyddet. 

Monteringen av väderskyddet inleds efter årsskiftet. Väderskyddets vajrar och motvikter kommer att sträcka sig över Museivägen, men vägen kommer fortsättningsvis att kunna användas.

Byggarbetsplatsen
är stängd för obehöriga.