Fortsätt till innehållet

Området kring ån gör Ingåborna glada

Ingåborna gillar hamnområdet med piren, den nya lekparken och
de charmiga trävillorna. Också framåtandan och utvecklingen i kommunen får ros.
Däremot borde man få bort buskörandet och klottrandet i centrum, röja sly och
snygga upp kommungårdens och gamla brandstationens fasader.

Bland annat detta kom fram i slutet av oktober då kommunen,
för att synliggöra vår kartbaserade responskanal, bad Ingåborna komma med ros
och ris eller vad som gör dem glada i Ingå alternativt mindre glada.

Under tidsperioden kom också värdefull normal konkret
respons om åtgärder som borde vidtas vad gäller bland annat mörka lampor och
sneda skyltar.

Vi kan också gläda oss åt de fina förslag som kom till oss,
bland annat om ett graffitiplank till skejtparken (som de facto har
förverkligats!), små trampoliner till lekparken, en busskur till skolbarnen i Täkter
samt bättre belysning till området vid hundparken och daghemmet Knattebo.

Vi har lottat ut 20 Glad i Ingå kassar till responsgivarna
som har kontaktas personligen. Grattis till er!

För att kunna upprätthålla en bra servicenivå och utveckla
våra tjänster ytterligare önskar vi mer respons på adressen https://inkoo.karttatiimi.fi/palaute

Tack på förhand!