Fortsätt till innehållet

Lyckad farledsmuddring ger Ingå Marina nya möjligheter

Utvecklandet av småbåtshamnen i Ingå har tagit ett nytt
stort och avgörande steg då farlederna in till Ingå centrum har muddrats under
hösten och samtliga av de cirka trettio prickarna har kontrollerats. En del
prickar har förnyats och fått nya vikter.
 

Framtidens Ingå Marina kan nu nås med segelbåtar och mera
djupgående båtar då farledens officiella djup är 2,4 m och det faktiska
tekniska djupet 3,0 m. Den nya farleden är också bredare än tidigare, mellan
21-28 m på de smalaste ställena. 

Med tanke på den fortsatta utvecklingen av småbåtshamnen ser
vi gärna att alla som har eller är intresserade av en båtplats i Ingå centrum
svarar på vår enkät på adressen https://link.webropol.com/s/ingamarina

Genom att svara hjälper du oss att planera båtplatsbredder
och marinans/bryggornas utformning med tanke på den planerade emissionen av
båtplatsaktier.

Tack på förhand!