Fortsätt till innehållet

Inbjudan till en marknadsdialog gällande kommunens fastighetsservicetjänster

Ingå kommun planerar konkurrensutsättandet
av fastighetsservicens serviceavtal.

Upphandlingen omfattar följande av Ingå kommuns tekniska sektors
servicehelheter:

Syftet med marknadsdialogen är att få information av företag inom
branschen för att på så sätt säkerställa en framgångsrik upphandling. Målsättningen
är också att reda ut hurdana möjligheter de på området verksamma småföretagen
har att delta i konkurrensutsättningen exempelvis genom en sammanslutning av
företag.

Inbjudan till marknadsdialogen finns på
adressen: https://tarjouspalvelu.fi/tarjouspyynnot.aspx?p=548&g=47a311d0-544e-4750-9e35-ed609836d7ad