Fortsätt till innehållet

Nya brandstationen fick tilläggsanslag

Illustration av brandstationen den nya brandstationen.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige höll extra möten på
måndagen 10.1 för att komma vidare med den nya brandstationen som man planerar
bygga på södra sidan om 51:an vis Täktervägens anslutning.

Eftersom projektet blir dyrare än planerat måste fullmäktige
bevilja tilläggsanslag för att kunna gå vidare i ärendet.

Den gamla brandstationen är oändamålsenlig. Kommunen har tillsammans med Västra Nylands räddningsverk gjort upp ett föravtal enligt vilket räddningsverket förbinder sig att hyra den nya lokalerna exklusive Ingå FBK:s hobby- och verksamhetsutrymmen.

Den nya kostnadskalkylen är 3,55 miljoner euro (moms 0%), omfattande brandstationsbyggnaden (bruttoareal 920 m2) och ett kallt lager (ca 200 brm2).

Investeringen är ändå trygg ur kommunens synvinkel, eftersom den långvariga hyresvärden Västra Nylands räddningsverk har deltagit i planeringen och förbinder sig till hyreskostnaderna. Hyresnivån grundar sig på Statsrådets utlåtande om förordningen om hyror för vårdfastigheter under övergångsperioden till välfärdsområden. I förordningen är kapitalhyras storlek 6 procent enligt vilket den årliga kapitalhyran för stationen skulle vara cirka 190 000 euro. Utöver det är driftshyran cirka 46 000 euro per år.

Ett motsvarande föravtal om Ingå FBK:s utrymmen (cirka 60 m2) görs upp och om detta förhandlas fortfarande. 

Kommunstyrelsen
beslutade därför föreslå för kommunfullmäktige att:

Kommunfullmäktige
godkände kommunstyrelsens förslag.

Du kan återse diskussionen i fullmäktige här.