Fortsätt till innehållet

Ungdomsgård och brandstation på agendan när styrelsen möttes

Ingå ungdomssektors lokal (Unccan) ligger i hälsocentralens
nedre våning. Hälsocentralen har redan länge haft behov av tilläggsutrymme både
för arbetsrum och för klientbesök. Eftersom det är  nödvändigt att hälsocentralens arbetsrum och
patientutrymmen ligger i närheten av varandra har det blivit aktuellt att
flytta ungdomslokalen annanstans.

Under planeringen har flera olika alternativa
placeringsplatser övervägts. Man vill behålla ungdomslokalen i kommunens
centrum för att det ska vara lätt att komma till den. I april skaffade kommunen
fastigheten Fagerstrand med ett egnahemshus och tillhörande tomt på Strandvägen.

Enligt beredningen som kommunstyrelsen tog del av på
måndagen är Fagerstrandalternativet mer lönsamt eftersom lösningen också kan
användas som tillfällig lokal då hälsocentralen renoveras.

Därför beslutade styrelsen att ungdomslokalen tillfälligt
flyttas till Fagerstrands fastighet och att det till gården skaffas en
tilläggsbyggnad på 120 kvadratmeter så att det finns plats för både pingis- och
biljardbord i helheten. Denna tilläggsbyggnad utrustas med el, värme samt
vatten och toaletter och kan vid behov också användas som tillfällig lokal för
grundtryggheten under hälsocentralens renovering. Detta leder dock till att
ungdomssektorns personalresurser måste förstärkas så att det är tryggt att ha
verksamhet i två lokaler. Ungdomsverksamheten flyttar till sina nya lokaler
genast när tilläggsbyggnaden har blivit färdig.

Investeringskostnaderna är ca 30 000 €. Därtill uppgår driftskostnaderna
till ca 13 000 euro år 2022.

Avsikten är att använda lokalen för ungdomsverksamhet några
år. När Kyrkfjärdens skola blir färdig, blir fastigheter som i nuläget används
för skolverksamhet lediga och då kan nya verksamheter placeras i dem.

Hyresavtal om nya brandstationen


kommunfullmäktige beslutat om en budgetändring som möjliggör förverkligandet av
en ny brandstation invid Täktervägens anslutning till 51:an kan kommunstyrelsen
godkänna ett föravtal med Västra Nylands räddningsverk.

Genom
föravtalet kommer parterna överens om att kommunen hyr merparten av den
kommande nya brandstationens utrymmen åt Västra Nylands räddningsverk i 25 år.

Utöver de
utrymmen som hyrs till räddningsverket så förhandlar kommunen med Ingå FBK om
att möjliggöra utrymmen för föreningen i den nya brandstationen.