Fortsätt till innehållet

Född 2005 eller 2006? I år är det din tur att ansöka om sommarjobbssedel!

Kommunen beviljar sommarjobbssedlar till 2005 och 2006
födda ungdomar bosatta i Ingå, för att främja deras sysselsättning
sommarsäsongen 2022.

Sedeln är avsedd för sommarjobb under tidsperioden
1.6–31.8.2022. Ungdomarna ska själva ansöka om de jobb som de är intresserade
av. Jobbet måste inte vara i Ingå.

Sommarjobbssedlarna har värdet 300 € för fyra veckors arbete och 150 € för två
veckors arbete. Arbetstiden ska vara minst 30 timmar per vecka. Alternativt 60
timmar eller 120 timmar totalt under tidsperioden 1.6-31.8.2022.

Sommarjobbssedeln är personlig och får användas endast en gång.

Ansökan om sommarjobbssedlar kan skickas i fri form
till Ingå kommun per e-post: 2022(at)inga.fi. Sedeln skickas som svar till
ansökan per e-post, efter att ansökan har behandlats.

Ansökningstiden är 1.2-31.5.2022. Här kan du läsa mer om hur man går till väga!

Unga som funderar på frågor gällande studieplats eller
sommarjobb har möjlighet att få hjälp av kommunens uppsökande
ungdomsarbetare: Linda Loimijoki, 050 462 2492