Fortsätt till innehållet

Ingå fick en representant i välfärdsområdets fullmäktige

På söndagen avgjordes det första välfärdsområdesvalet i Finlands
historia. Ingå får en representant, SFP:s Henrik Wickström, i välfärdsområdes
nyvalda fullmäktigeförsamling.

Områdets valdeltagande var 48 procent vilket är snäppet
högre än i hela landet. Inom området var valdeltagandet överlägset högst i
Grankulla där 65,5 procent av de röstberättigade röstade och i Ingå där 63,8
procent röstade.

SFP:s Henrik Wickström som valdes in som enda representant
från Ingå hade ett brett stöd i regionen och var hela områdets röstmagnet med
5 865 röster. 

Så här fördelades
rösterna och platserna:

Samlingspartiet 32,6 procent, 27 platser.

SDP 15,9 procent, 13 platser.

SFP 14,5 procent, 12 platser.

De Gröna 11,7 procent, 10 platser

Sannfinländarna 8,0 procent, 6 platser

Vänsterförbundet 4,8 procent, 4 platser

Centern 4,5 procent, 3 platser

KD 3,4 procent, 2 platser

Rörelse nu 1,8 procent, 1 plats

Valta kuuluu kansalle
1,3 procent, 1 plats.

Ledamöter i områdesfullmäktige:

Esbo 47 ledamöter

Kyrkslätt 8 ledamöter

Lojo 8 ledamöter

Vichtis 6 ledamöter

Raseborg 5 ledamöter

Grankulla 2 ledamöter

Hangö 1 ledamot

Ingå 1 ledamot

Högfors 1 ledamot

Sjundeå 0 ledamöter

Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i välfärdsområdet.

Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om närservicen till exempel vid social- och hälsostationer, tjänsterna för personer med funktionsnedsättning, tjänsterna för äldre och räddningsväsendet. Din röst påverkar människors vardag.