Fortsätt till innehållet

Byggandet av Kyrkfjärdens skola: Månadsmeddelande 2/2022

Kyrkfjärdens skola i februari 2022 då väderskyddet byggs.

Tältet som ska fungera som väderskydd reses.

Byggandet av den nya skolan fortsätter. Monteringen av det massiva väderskyddet har påbörjats. Tältets fästvajrar och motvikter kommer att sträcka sig över Museivägen men den är tillgänglig som förut.  

Monteringen av elementen görs innanför tältet. Det har också gjorts en liten förändring av gångvägen vid ån men vägen går att använda. 

Trafiken på byggarbetsplatsen har ökat och kommer att vara livlig fortsättningsvis. 

Byggplatsen är stängd för obehöriga.