Fortsätt till innehållet

Kyrkfjärden är modell för byggande i massivträ

Illustration av Kyrkfjärdens skola.

Ingå kommun har erhållit understöd för ett arbete gällande
särskilda frågor som berör planeringen och byggandet av en skola med
massivträkonstruktion. Projektet har utmynnat i en
rapport om särskilda frågor som ska beaktats i planerandet och genomförandet av
träbyggandet. 

I arbetet beskrivs olika alternativa lösningar för planerandet av
träkonstruktionerna ur fuktsäkerhetens, brandsäkerhetens, täthetens och
akustikens samt inomhusluftens synvinklar samt redogörs för
planeringslösningarna i Kyrkfjärdens skola och motiveringarna till dem. 

Rapporten har som målsättning att stöda planeringen och övervakningen av kommunens eget skolprojekt samt att producera allmän,
erfarenhetsbaserad information som kan utnyttjas i kommande träbyggnadsprojekt både i Ingå
och i andra kommuner.

Här nedan kan du bekanta dig med rapportens olika delar. 

Särdrag vid projektering av massivträskola

Mer av trä – tankar från ett besök på byggplats