Fortsätt till innehållet

Ingå med i pilotprojekt – utvecklar mobilitetstjänster med anropstaxi i fokus

I Ingå är den prelimära målsättningen att uppdatera service- och ärendetrafiken till dagens behov, att under lugna tider som på vardagskvällar och veckoslut komplettera ruttrafiken med till exempel skjutsar till hobbyer, att öppna upp anslutande trafik till kollektivtrafikens rutter och att förbättra informationen kring detta.  

Ingå fungerar som
värdkommun för det största mobilitetsstyrningsprojektet. De övriga parterna i
projektet är Riihimäki, Sysmä, Padasjoki och Borgå. Projektet leds och
koordineras av Matkahuolto.

I projektet deltar
dessutom yrkeshögskolan Hämeen Ammattikorkeakoulu, HAMK, och dess enhet för
trafikutbildning i Riihimäki som har ett brett kunnande i branschen. Projektet
beviljas 115 000 € i statsbidrag. Ingås andel är 34 500 €. Staten står för
maximalt 75 % av projektets helhetskostnader.  

Pilotprojektet heter
”Anropstaxi som en obruten del av resekedjorna i kollektivtrafiken”. Kollektivtrafiken
i Ingå och Västnyland har utvecklats kraftigt de två senaste åren trots
coronapandemin. Nu strävar man till att som ett komplement till resekedjorna utveckla
trafiken inom kommunen och i närheten av den.

Projektets operativa
styrning och utnyttjandet av den senaste teknologin i förverkligandet grundar
sig på Matkahuoltos ansropstaxiplattform och appen Resesökning och Biljetter.

Syftet med projektet är
att, tillsammans med de övriga kommunerna, göra de anropsbaserade mobilitetstjänsterna
mer användarvänliga och öka medvetenheten kring dessa. Detta åstadkoms med
hjälp av modern teknologi och marknadsföring och genom att utnyttja
Matkahuoltos tjänster.

Genom att uppnå dessa mål
skulle aktörerna inom mobilitet och trafik, det vill säga taxi- och
bussföretagarna, på sikt kunna betjäna bättre även i mindre kommuner och göra
både kommunernas och välfärdsområdenas tjänster lättillgängliga.

Utöver detta får
kommunerna ta del av Matkahuoltos och HAMKS expertis inom trafik och teknologi.
Projektet kan lära kommunerna om de senaste innovationerna i branschen och hur
de kan utnyttjas bättre. Samtidigt stöttar man blivande trafikproffs i deras
studier.

Kommunerna i projektet
kompletterar varandra med sina olika utgångslägen ur vilka mobilitetstjänsterna
ska utvecklas.

Ingå och Borgå är de
tvåspråkiga kommunerna i projektet men kommer från olika håll av Nyland och är
i helt olika storleksklasser. I Borgå har man sedan 2020 haft konceptet
Byaskjussen och i detta projekt satsar man på att marknadsföra den tjänsten. I
Ingå är den prelimära målsättningen att uppdatera service- och ärendetrafiken
till dagens behov, att under lugna tider som på vardagskvällar  och veckoslut komplettera ruttrafiken med
till exempel skjutsar till hobbyer, att öppna upp anslutande trafik till kollektivtrafikens
rutter och att förbättra informationen kring detta.  

I Egentliga Tavastland
deltar Riihimäki som är känd som järnvägsknutpunkt och som den första stationen
då järnvägsnätet byggs ut. Resekedjorna görs tillgängliga genom att anpassa de
olika sätten att röra sig, det vill säga till fots, med cykel, med buss och med
tåg till varandra. HAMK:s trafikenhet i Riihimäki är ett utmärkt stöd till
staden.

I Päijänne-Tavastland
deltar Sysmä och Padasjoki. För Sysmäs del är projektet väldigt aktuellt med
tanke på planeringen av välfärdsområdets mobilitetstjänster. Sysmä har
utlokaliserat sina hälsotjänster till Terveystalo och i och med detta är också färdtjänstkundernas
transporttjänster en del av projektet.

Padasjoki vid sjön
Päijänne har satsat stort på naturturism och har som mål att utveckla service-
och ärendetrafiken med hjälp av ny teknologi samt göra denna tillgänglig och
känd för invånare och turister.

Kestävän liikkumisen ja
liikenneturvallisuuden edistämiseen valtionavustusta halki Suomen – ePressi

Trafik-
och kommunikationsverket Traficom har till olika delar av Finland beviljat
sammanlagt 1,9 miljoner euro i statsbidrag till projekt inom mobilitetsstyrning
och trafiksäkerhet samt för projekt som utvecklar gång- och cykeltrafik. Målet
är att påverka människors sätt att röra sig, stöda hållbara transportsätt och
förbättra trafiksäkerheten.

Tiläggsuppgifter: Logistiker Juha Heikkinen, 040 830 8341, juha.heikkinen@inga.fi