Fortsätt till innehållet

Bergvalla II stranddetaljplan

Byggnads- och miljönämnden beslöt 8.2.2022 § 13 att framlägga program
för deltagande och bedömning, samt beredningsmaterial till stranddetaljplan för
Bergvalla II offentligt i enlighet med 62 § markanvändnings- och bygglagen och 30
§ markanvändnings- och byggförordningen. Materialet är framlagt 18.2-28.3.2022
på kommungården samt på kommunens webbplats: www.inga.fi/bergvalla_II   

Intressenter kan lämna anmärkningar inom påseendetid till Ingå
kommun/planläggning, adress: Ingå kommun/planläggning, Strandvägen 2, 10210
Ingå eller e-post: plan@inga.fi

Invånartillfälle ordnas för Bergvalla
delgeneralplaneringen och stranddetaljplanläggning onsdagen 16.3.2022
klockan
16.30-20.00 på Walhalla, adress: Valhallavägen 15, 10270 Barösund.
Infotillfället påbörjas med en sk. planvandring i Bergvalla-området
klockan 16.30 vid hotellets parkeringsområde på Bergvallavägen. 


Byggnads- och miljönämnden