Fortsätt till innehållet

Kommunfullmäktige sammanträder 28.2.2022 – mötet sänds på Youtube

Kommunfullmäktige i Ingå sammanträder 28.2.2022 kl. 18.
Mötes hålls via Teams och allmänheten kan följa med mötet via kommunens Youtube-kanal på adressen https://www.youtube.com/channel/UCKEpCSjVLyy2WqvemuVqyIw

Föredragningslistan finns här: 

Föredragningslistor, protokoll och tjänstemannabeslut