Fortsätt till innehållet

Revisionsnämnden sammanträder 2.3.2022

Revisionsnämnden sammanträder 2.3.2022

Föredragningslistan finns här:

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset