Fortsätt till innehållet

Ingå kommun fördömer den ryska attacken och uttrycker sitt stöd för Ukraina

– Det ryska angreppet mot Ukraina är ett angrepp på den fria
världen och allt det vi står för. Våra tankar är hos Ukrainas folk, säger
kommundirektör Robert Nyman.

För att uppmärksamma vårt stöd för Ukraina i dessa tunga
tider, har kommunen
vidtagit förberedande åtgärder för att kunna ta emot hjälpbehövande. Vi kommer
också  att använda de ukrainska färgerna
i vår visuella kommunikation.

Kommunen bland annat utrett nödinkvarteringskapaciteten och
konstaterar att kommunen
har beredskap att inkvartera mellan 30 och 50 personer i Ingahemmet. Utrymmena i Ingahemmet kan vid
behov snabbt tas i bruk för att tillfälligt användas som logi för
flyktingar som flyr undan kriget i Ukraina. Det förutsätter att Ingahemmet kan
anses lämpligt och tryggt att bo i. Detta önskades i en motion till fullmäktige
på måndagen i vilken man även vill att kommunen erbjuder stöd och hjälp för de
drabbade som eventuellt anländer till kommunen.

Glädjande nog har privatpersoner i Ingå föregått med gott
exempel och redan kunnat erbjuda konkret hjälp till ukrainare.  

För barn kan situationen vara förvirrande och otäck och i
skolorna utgår vi från utbildningsstyrelsens riktlinjer för hur man kan
diskutera krisen med barn. I skolorna tar lärarna tar upp saken på olika sätt
beroende på gruppen, åldern och frågorna från barnen. Man kan även ta elevvården
till stöd om det behövs både för enskilda elever eller för grupper. Det
viktigaste är att barnen har en trygg miljö i vilken de kan prata om det som
oroar dem.

Det riktas inget direkt hot mot Finland just nu med det som
sker i Ukraina kan ha följder för samhällets funktioner i Finland. Om hushållen
är förberedda underlättar det för samhället men i synnerhet för familjerna
själva. Du kan läsa mer om hur hushåll kan förbereda sig på krissituationer på
adressen www.72timmar.fi