Fortsätt till innehållet

Ingå kommun stöder det ukrainska folket

Det ryska angreppet på Ukraina
orsakar stort lidande för det ukrainska folket. Vi kan ändå alla vara till
hjälp. Flera finländska kommuner har utmanat varandra att hjälpa och också Ingå
kommun antar utmaningen och donerar 5 329 euro, det vill säga en euro per
kommuninvånare, som humanitärt bistånd till det ukrainska folket. Donationen
görs genom Finlands Röda Kors katastroffond för Ukraina. 

Vi utmanar också kommuninvånarna
och alla företag på området att delta i detta oerhört viktiga gemensamma
arbete.