Fortsätt till innehållet

Ingå Marina utvecklas steg för steg

Det av kommunen ägda Ab Ingå Båthamnar planerar en aktieemission
för att kunna utveckla småbåtshamnen i Ingå centrum. Under höstens pejlades
intresset för båtplatser och enkäten fick närmare 500 svar. Svaren är nu
analyserade och planeringen av hamnen och utbudet av olika båtplatser i olika
storlekar fortsätter.

För att kunna bygga nya bryggor måste man muddra på området.
Muddringstillståndet för det västra bryggområdet erhölls den 15.12. Det innebär
att en viktig pusselbit fallit på plats med tanke på tidtabellen och att
processen att utveckla hamnen kan gå vidare.

Ab Ingå Båthamnar har hållit ett styrelsemöte i januari och
beslutat göra avtal med företaget BDO för bland annat den juridiska hanteringen
av emissionen samt reserverandet och köpandet av aktieplatser.
Försäkringsfrågorna övervakas av företaget NK Vakuutusmeklarit. Styrelsen
beslutade också att från och med 1.2.2022 anställa en sakkunnig erfaren
projektchef för konkurrensutsättandet och övervakningen av muddringen och för
anskaffandet och installationen av de nya bryggorna.

Ytterligare information om tidtabellen och priserna utlovas
genast då behövliga möten hållits och kostnaderna har preciserats. Planen är
att alla kostnader är klarlagda priserna fastställda till början av sommaren så
att reserveringen / köpen av aktier då kan börja.

Men redan inkommande sommar 2022 får båtfolket njuta av en
ytterligare utvecklad hamn bland annat vad gäller den nya kajen vid Ingåstrand,
den nya gästbryggan i ändan av piren och den muddrade farleden.  Hamnen
kommer redan denna sommar att vara mer tillgänglig än tidigare, då farleden in
till Ingå muddrades till ett officiellt djup på 2,4 meter. Det betyder i
praktiken att större mer djupgående båtar kan ta sig till Ingå centrum. 

Tilläggsinformation:

Ingamarina.fi