Fortsätt till innehållet

Månadsmeddelande 3/2022: Byggandet av Kyrkfjärdens skola

Kyrkfjärdens skolas väderskydd i mars 2022.

 

Byggandet av den nya skolan fortsätter. Trafiken till byggplatsen är fortsatt livlig.  

Byggandet av väderskyddet fortsätter i början av mars med att installera presenningarna. Skolbyggnadens konstruktioner börjar byggas innanför tältet. Tältets fästvajrar och motvikter sträcker sig över Museivägen men vägen är tillgänglig. 

Byggplatsen är stängd för utomstående.