Fortsätt till innehållet

Ingå kommun följer aktivt med läget i Ukrainakrisen

Landets
ledning inklusive republikens president har sagt att inget omedelbart hot
riktas mot Finland just nu. Från kommunens sida uppmanar vi till lugn och det
finns inte behov av att utfärda till exempel föreskrifter om
ibruktagande av skyddsrum.

I Ingå finns befolkningsskydd i Dal daghem och i
serviceboendet Lönneberga. På landsbygden och på områden med egnahemshus ska
invånarna ta skydd hemma. Här kan du läsa mer om beredskapsrekommendationer för
privathushåll: www.72timmar.fi

Att använda skyddsrum är i många situationer inte den första
åtgärden, utan befolkningen flyttas i första hand till ett tryggare område.

Om det uppkommer behov av att söka skydd ger myndigheterna
separat anvisningar om vad man ska göra i de byggnader och fastigheter som inte
har ett eget skyddsrum. Sådana här åtgärder kan vara till exempel att söka
skydd inomhus eller att bygga tillfälliga skydd.

Jod

Jodtabletter är bra att ha i hemmets
medicinskåp. Enligt myndigheterna finns det inte orsak att hamstra
jodtabletter. Även Försörjningsberedskapscentralen meddelar att man har
jodtabletter på lager. Jodtabletter används då det finns radioaktivitet i
luften..

Donationer

Det finns många sätt att bistå det nödställda ukrainska
folket, och ett sätt att ge konkret hjälp är att donera pengar till humanitärt
biståndsarbete. Polisen rekommenderar att man donerar endast via aktörer som
har fått ett tillstånd för penninginsamling. Du känner igen en laglig insamling
på det att den som svarar för insamlingen i samband med begäran om pengar
uppger ett nummer för ett tillstånd antingen för insamling. Dessutom finns det
på polisens webbplats en lista över parter som erhållit tillstånd för
penninginsamling www.poliisi.fi/rahankeraykset

Flera organisationer avråder från att donera kläder,
eftersom mängderna på sina håll har blivit omöjliga att hantera. Röda Korset
ser hellre att man donerar pengar så att insatserna kan riktas till såda
ställen och på sådana saker som verkligen behövs. 

Inkvartering

Kommunen har vid behov möjlighet att ge logi till ukrainska
flyktingar i Ingahemmet. Flera personer och organisationer i Ingå har erbjudit
sina hem och verksamhetslokaler för inkvartering av ukrainska flyktingar. Kommunen koordinerar inte privata engagemang utan sparar sina
resurser för det planera och genomföra det krisarbete som kommunen är skyldig
att genomföra.

Kommunen efterlyser en aktör som
kunde fungera som koordinator för privata engagemang. Om din organisation är
intresserad av att koordinera dessa privata hjälpinsatser, vänligen kontakta
välfärdskoordinator Karolina Grop-Nordström, +358 46 922 9800, karolina.grop-nordstrom@inga.fi

Hon förmedlar även övrig relevant
information vidare.

Ingå kommun följer aktivt med läget och myndigheternas
agerande och informerar invånarna genast när situationen så kräver. 

Nyttiga länkar:

Ofta frågade frågor om skyddsrum

https://pelastustoimi.fi/sv/vastra-nyland/tjanster/beredskap

www.72timmar.fi