Fortsätt till innehållet

Anhållan om regelbundna turer på kommunens utomhusanläggningar 2022

Regelbundna
träningsturer beviljas på följande utomhusanläggningar:

·        
Sportplanen vid Merituulen koulu
(gräsplan och löpbana)

·        
Sandplanen vid Idrottsvägen

·        
Sandplanen och gräsplanen vid
Kyrkfjärdens skola

 

Träningssäsong
är maj till oktober. I en skriftlig ansökan bör framgå följande uppgifter:

·        
Ansökaren (förening/samfund/privatperson)

·        
Vilken idrottsanläggning turen
gäller

·        
Användningsändamål (träning- eller
tävlingstur) och åldersgrupp (junior/vuxen/alla)

·        
Vilken dag och vilket klockslag

·        
Är föreningen eller samfundet
registrerat i Ingå eller någon annanstans

·        
Föreningen/samfundens/privatpersonens
kontaktuppgifter samt ansvarsperson för turen

 

Ansökningsblanketten
finns på kommunens hemsida, www.inga.fi > Tjänster och blanketter > Gör ärenden på nätet

 

Ansökan kan
även skickas till adressen:
Ingå kommun
Bildningskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå

 
Ansökningstiden
går ut 27.3.2022.

 

14.3.2022
Bildnings- och välfärdsnämnden