Fortsätt till innehållet

Anhållan om salturer läsåret 2022-2023

Ingå kommun beviljar regelbundna salturer i
Kyrkfjärdens skola, Merituulen koulu och Degerby skola.

Salturer beviljas främst till motions- och
fritidsverksamhet. Regelbundna salturer beviljas enligt skolornas läsår.

I en skriftlig ansökan bör framgå följande
uppgifter:

·        
Ansökaren
(förening/samfund/privatperson)

·        
Salturens användningsändamål och
åldersgrupp (junior/vuxen/för alla)

·        
Till vilken skolsal turen ansöks

·        
Vilken dag och vilket klockslag

·        
Är föreningen eller samfundet
registrerat i Ingå eller någon annanstans

·        
Föreningen/samfundens/privatpersonens
kontaktuppgifter samt ansvarsperson för salturer

Bidragsansökningarna
kan göras på särskilda ansökningsblanketter, som finns på kommunens hemsida, www.inga.fi > Tjänster och blanketter > Gör ärenden på nätet.

 
Ansökan kan
även skickas till adressen:

Ingå kommun
Bildningskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå

Ansökan skall lämnas in senast 27.3.2022.


14.3.2022
Bildnings-
och välfärdsnämnden

 

Bilaga 1:
Riktlinjer för fördelning av skolornas salturer
Bilaga 2: Uthyrning av skolornas gymnastiksalar