Fortsätt till innehållet

Bildnings- och välfärdsnämnden har reserverat medel för att stöda barnens och ungas möjligheter att delta i fritidsverksamhet läsår 2022-23

Bidraget
beviljas för behov av stöd på grund av ekonomiska eller sociala omständigheter
och är högst 70 €/läsår 2022-23/beviljad ansökan. Ifall hobbyn kostar
mindre per verksamhetsår beviljas högst det beloppet som motsvarar de verkliga
kostnaderna. Bidraget beviljas för medlems- och årsavgifter, inte för
anskaffning av redskap eller liknande. Beslut om beviljande tas på
bildningskansliet.

 Kriterier:
–      
sökandes hemort bör vara Ingå kommun
–      
sökande bör vara 6-17 år gammal
–      
sökande är i behov av ekonomiskt stöd p.g.a. ekonomiska eller sociala
omständigheter


Ansökningstiden är 14.3.-30.11.2022.

Ansökan görs genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett. På blanketten
har man möjlighet att motivera sitt behov och lista två referenser (t.ex.
socialarbetare eller skolpersonal). Referenserna kontaktas i samband med
behandling av ansökan.

Bidraget
kan tas emot på två sätt, i båda fall behöver man få beslutet från kommunen
först:

1.   
Man betalar själv medlems- eller årsavgiften och får medel mot kvittot.

2.   
Föreningen godtar betalningsförbindelse från Ingå kommun. Föreningen
kontaktperson kontaktas i samband med betalningen av sedeln.

Ansökningsblanketten
finns på Ingå kommuns hemsida:

www.inga.fi –> Tjänster och blanketter –> Gör ärenden på nätet –> Motion, Hobbysedel

All
information behandlas konfidentiellt.

 

 

14.3.2022

Bildnings- och välfärdsnämnden