Fortsätt till innehållet

Helle-bibliotekens nya tjänster erbjuder e-tidningar samt konsert-, opera och balettinspelningar

PressReader
är sedan tidigare bekant för en del biblioteksanvändare, men nu öppnas den för
alla Helle-bibliotekens kunder. I PressReader kan man läsa tidningar och
tidskrifter från hela världen. Tidningar finns från 120 olika länder och på 60
olika språk. Medici.tv Edu innehåller tusentals konsert-, opera- och
balettinspelningar.
 

Både
PressReader och Medici.tv kan användas hemifrån. Inloggningen sker med
Helle-bibliotekskortet och dess pinkod. PressReader finns även som app för
mobil eller pekplatta,
som du kan ladda ner gratis. Mera information om hur
du loggar in finns i Helle-nätbiblioteket https://helle.finna.fi/Content/e-aineisto?lng=sv

Helle-biblioteken
är kommun- och stadsbiblioteken i Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Ingå,
Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Raseborg, Sibbo och Sjundeå.

Mera
information:

serviceförman
Tove Selkälä, tove.selkala@porvoo.fi
,
tfn 040 489 9610