Fortsätt till innehållet

Ungdomstjänsterna behöver hjälp med fortsatt utveckling av verksamheten, vänder sig till föreningsaktiva Ingåbor!

Bästa
Ingåföreningar,

Under de senaste åren
har oro för våra unga uttryckts på nationell nivå, kommunens beslutsfattare har tydligt velat satsa på ungdomstjänster och nya
verksamhets- och stödformer för unga har tagits i bruk i kommunen.

Ingå ungdomstjänster
behöver hjälp med fortsätt utveckling av verksamheten och vänder sig därför
till er, föreningsaktiva Ingåbor. Föreningsverksamhet är en ytterst viktig del av den välfärdsfrämjande
verksamheten i kommunen. Er verksamhet främjar förutom välfärd, också
invånarnas deltagande och känsla av gemenskap.

Vi hoppas att följande
steg i utvecklandet av ungdomstjänsterna ökar på utbudet kvällsverksamhet,
ungas känsla av gemenskap och antalet trygga vuxna i de ungas vardag. Detta kunde uppnås genom ungdomskaféverksamhet, vid ungdomsgården Unccan, som
föreningsaktiva Ingåbor skulle hålla i.

Vi önskar även lyckas
öka på ungdomsverksamhet i byarna, utanför centrum. Det kan handla om att ordna lågtröskel hobbyfotboll i skolans gymnastiksal,
caféverksamhet, pysselklubb eller helt enkelt hålla en lokal öppen och
övervaka, så att ungdomar kan umgås tillsammans.

Bildnings- och
välfärdsnämnden har särskilt öronmärkt medel för att stöda dessa typer av
ungdomsverksamhet, som ordnas av föreningar. Uppdragen kan vara delade mellan olika föreningar, eller också kan en förening
hand ha verksamheten.

Anhållan om verksamhets- och projektbidrag är öppen

Anhållan om salturer (med tanke på lokaler för ungdomsverksamhet i byarna) är öppen

Hoppas ni väljer att
ansöka!