Fortsätt till innehållet

Bildnings- och välfärdsnämndens svenska sektionens beslut 7.3.2022

Protokollet finns här

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut