Fortsätt till innehållet

Rudus börjar krossa sten på Vinberget

Rudus inleder från och med vecka 13 igen krossning av stenmaterial på
Vinbergets produktionsområde i Joddböle.

Krossningen sker måndag-fredag kl. 7-22, förutom på söckenhelger. I juli
sker ingen bullrande verksamhet.