Fortsätt till innehållet

Kommunala trotjänare premierades

Förtjänsttecken delades ut i Wilhelmsdal.

Kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström, Minna Lundberg, Marianne Eriksson-Asén, Lisa Puustinen,  Barbro Nystedt, Stina Holmström,  Marina Svanbäck-Backman, Camilla Wikberg, Camilla Biström, Maria Bredenberg och kommundirektör Robert Nyman. På bilden saknas Mats Lindroos, Helena Fagerholm, Monica Ruuskanen och Kwanta Engberg.

På onsdagen premierades ett antal av kommunens anställda med kommunförbundets förtjänsttecken. Kommundirektör Robert Nyman tackade de premierade för det goda arbete det gjort för allas väl. I utdelningen av blommor, diplom och förtjänsttecken hade han hjälp av kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström.

Följande personer premierades 

Marianne Eriksson-Asén, klasslärare, Kyrkfjärden, guld, 30 år, börjat
1.8.1989

Mats Lindroos, klasslärare, Kyrkfjärden, guld, 30 år, börjat
1.8.1989

Helena Fagerholm, klasslärare-, Degerby skola, silver, 20 år, börjat
1.8.1996

Minna Lundberg, skolgångsbiträde Degerby skola, brons, 18 år

Barbro Nystedt, biblioteksfunktionär, silver, Ingå bibliotek 2004, tidigare i Vasa och Salo

Lisa Puustinen, barnskötare, silver, Degerby daghem 2001-2020, Knattebo 2020-

Camilla Biström, serviceområdeschef, guld, 30 år, sjukskötare
1990-1992, 
chef
för serviceområde 2009-2012, 
vårdledare
2013-2021, 
serviceområdeschef
19.4.2021-

Marina Svanbäck-Backman, närvårdare, guld, över 30 år, sjukskötare
1988-2012, 
närvårdare
2013-

Monica Ruuskanen, seniorabetare, guld,
över 30 år, 
sjukvårdsbiträde
1985-2008, 
seniorarbetare
2009-

Maria
Bredenberg, närvårdare, guld, över 30
år, 
hemservice 1981-2008, närvårdare 2009-

Camilla Wikberg, hemvårdare, guld,
30 år, 
hemvårdare
4.6.1990-

Stina Holmström, ledande skötare, silver, ansvarig
skötare HVC 1999-2012, 
ledande
skörare HVC 1.12013-

Kwanta Engberg, seniorarbetare, silver,
Lönneberga, 
avdelningsbiträde
2001-2008, börjat på Ingahemmet, 
2009-