Fortsätt till innehållet

Förlängda öppettider och utökad service på avfallsstationerna

Rosk’n Rolls avfallsstationer övergår till
sommaröppettider från och med den 1.4. Flera avfallsstationer håller öppet
längre under sommarsäsongen. Samtidigt utökas serviceutbudet.

 

Betong- och tegel- samt gipsavfall har hittills tagits emot separat
endast på Munka avfallsstation i Lojo och på Domargård avfallsstation i Borgå.
Från och med april sorteras gipsskivor separat även på avfallsstationerna i
Ekenäs, Vichtis, Sibbo och Lovisa. Betong- och tegelavfall tas igen i
fortsättningen emot separat sorterat på alla Rosk’n Rolls avfallsstationer. De
nya sorteringsanvisningarna gäller små laster, det vill säga avfallslaster som
forslas till avfallsstationen med person- eller skåpbilar, med eller utan
släpkärra.

 

Att sortera byggavfallet gynnar även kundens portmonnä:
det är billigare att föra sorterat betong- och tegelavfall samt sorterade
gipsskivor till avfallsstationen jämfört med att föra blandavfall.

 

Det lönar sig att kontrollera den egna avfallsstationens
öppettider, priserna och mängdbegränsningarna för avfallet på Rosk’n Rolls
webbplats rosknroll.fi. Öppettiderna hittas också i avfallshanteringens
väggkalender samt i Roskis-tidningen som delades ut till hemmen i april.

 

Ge och ta-containrarna öppnas igen

Ge och ta-containrarna på Munka avfallsstation i Lojo
och på Domargård avfallsstation i Borgå öppnas igen den 1 april. Containrarna var tillfälligt ur bruk på grund av
koronaepidemin.

 

– Det är fritt fram att plocka med sig saker ur ge och
ta-containern. Där kan man lämna hela och användbara saker som är säkra att
använda, men ändå inte kläder eller elapparater. Vi önskar också att man inte
lägger småprylar i containern. Personalen på avfallsstationen ska alltid först
godkänna sakerna som lämnas i containern, säger produktionsdirektör Sanna
Lehtonen
.

 

– Ifall sakerna är avgiftsbelagt blandavfall så uppbärs
normal mottagningsavgift för dem. Kunderna har ändå väntat på att
returcontainrarna öppnar igen. På det här sättet kan man förlänga livslängden
för användbara saker och den vägen minska på miljöpåverkan.

 

– Däremot kan vi inte fungera som återvinningscentraler
i större skala, vår kapacitet räcker inte till för det. Vi uppmuntrar i stället
folk att återvinna användbara saker till exempel via återvinningscentraler och
loppmarknader. Avfallsstationerna är i första hand avsedda för saker som kommit
till slutet av sin livslängd, preciserar Lehtonen.

 

Så här besöker du
avfallsstationen

Det lönar sig att sortera avfallet redan när lasten
stuvas, då är det smidigare att besöka avfallsstationen. Största delen av
avfallsslagen kan rätt sorterade föras avgiftsfritt till avfallsstationen.

 

Ifall ett besök på avfallsstationen är nytt för dig så
kan du titta på Rosk’n Rolls video ”Så här besöker du avfallsstationen” för att
bekanta dig med hur det fungerar. Videon finns på avfallsbolagets webbplats rosknroll.fi/avfallsstationer
samt på YouTube.