Fortsätt till innehållet

Garanti av jourtjänster utmanande under vårdarorganisationernas strejk

HUS har undergått förhandlingar om omfattningen av skyddsarbetet med vårdarorganisationerna Tehy och SuPer. Enighet nåddes inte i frågan, och strejken som börjar i morgon 1.4 kommer också att inverka på brådskande vård.

Rusning kan väntas i jourerna för vuxna och barn samt inom laboratorie- och bilddiagnostiktjänsterna. På många avdelningar är antalet vårdare så litet att patientsäkerheten äventyras. Det är också oroväckande att cancerpatienternas polikliniska behandlingar, läkemedelsbehandlingar och strålbehandlingar inte omfattas av skyddsarbetet.

Sjukhusens samjourer och Nylands Jourhjälp 116117 fungerar med bristfällig bemanning

På Ingå hälsocentral är inga
anställda i strejk tillsvidare och mottagningen fungerar tillsvidare normalt.
Strejken begränsar dock tillgången till bland annat laboratorie- och radiologiska
undersökningar.

Samjourerna för både vuxna och barn på HUS sjukhus fungerar med bristfällig bemanning. Vid jourerna vårdas endast patienter som kräver brådskande vård och vars vård över huvud taget inte kan vänta. Rusning och förlängda behandlingstider förväntas bl.a. på grund av begränsad undersökningskapacitet. Också telefontjänsten inom Nylands Jourhjälp fungerar med bristfällig bemanning och återuppringningstjänsten fungerar inte. Helsingfors Jourhjälp fungerar normalt.

Under den egna hälsostationens öppettider får man hjälp av den egna hälsostationen.

Vid livshotande nödsituationer ska man ringa 112. Man ska inte ringa det allmänna nödnumret i situationer där man inte får kontakt med andra tjänster.

Förlossningar tas hand om

Förlossningar tas hand och gravida vårdas också under strejken. Inom jourerna för kvinnosjukdomar vårdas patienter som kräver brådskande vård. Verksamheten vid Seri-stödcentret, som är avsett för personer som utsatts för sexuellt våld, fortsätter normalt.

Mera information om HUS tjänster under strejken på adressen hus.fi/sv/strejk