Fortsätt till innehållet

Tekniska nämnden godkände gång- och cykeltrafikprojekt – Strandstråket i fokus

Projekteringsplan för promenadstraåket mellan Skatudden och Ingåstrand.

Strandstråket mellan Ingåstrand och Skatudden som still största delen består av en spång i trä.

Tekniska nämnden godkände gång- och cykeltrafikprojekt – Strandstråket i fokus

I budgeten 2022 har det reserverats 250 000 euro för gång- och
cykeltrafikprojekt. Av projekten är det Strandstråket som nämns i
dispositionsplanen. 

Tekniska nämnden beslutade godkänna att
följande investeringsprojekt som berör gång- och cykeltrafik inleds i följande prioriteringsordning:

Om Strandstråket inte ännu framskrider till byggskedet, genomförs
byggandet av en gång- och cykelväg som sammanlänkar Åkervägen, Lillsvängen och Bofinksvägen (Bastubackavägen) i Västerkulla.

Mer information hittar du här: Parkplan för strandområden i centrum – Ingå (inga.fi)