Fortsätt till innehållet

Månadsmeddelande 4/2022: Byggandet av Kyrkfjärdens skola

Byggandet av den nya skolan fortsätter. Väderskyddet är klart och skolbyggnadens stomme byggs i skydd av tältet. Trafiken till byggplatsen är fortsatt livlig. 

Byggplatsen är stängd för obehöriga.